Tillbaka

Välkommen till Sippolas kennel

Start
Aktuellt
DW 1960-2012
DW > 2013
Vildsvinsjaktprov
Skydd utrustning
Kullar
  - A-C
  - D-E
  - F
  - G
  - H
  - I
  - J
  - K
  - L
  - M
  - N
  - O
  - P
  - Q
  - R
  - S
  - T
  - U

Fotoalbum
Arkiv
Om oss
Kontakt
Stambok
Äldre nyheter
Reportage Jakt Vapen

Födda: 2010-04-26        Reg:3+4    Inavel:  0


Far: >S Wastel von Dreiannen,brunskimmel, Hd-B,Ed-0
e. DWS >S Neel v Dreiannen,Hd-B,Jp128p/1pris,Epb 106p/2pris,GP 192p/3 pris,Skärpeprov,Vildsvinsprov Tyskland
u. > S Sky v Scharzen Letten, Hd-A,JP 128p/1 pris,EPB 105p/2 pris,SW1, Skärpeprov,Vildsvinsprov Tyskland
JP 5-8-5-6-8-8-8-8=108p,2 pris
JP 7-8-7-8-8-8-8-8=122p,1 pris
Epb 3-0-6-8-0-6-0=49p,0 pris
Epb 112p/1 pris
 
 Ila

Mor: S Sippolas Ila,Brun,Hd-B,Ed-0
e. S Viktor vd Buchklinge,Hd-ua,Ed-0 JP 85p/3 pris,Ukl 55,Ukl 57,Vildsvinsprov
u. Sippolas Gazoline,Hd-ua,Ed-0 Ukl 54 
Ukl-6-8-4-7-3-7-8-8-3=54
Ukl-6-8-5-7-5-6-8-8-2=55
Vildsvinsprov godkänd

S36275/2010  Sippolas Messi, brun,Hd-C,Ed-0
Ukl  7-8-7-7-8-7-8-8-1=61

S36276/2010  S Sippolas Mabuse,brun&tan
Ukl-0-0-0-0-7-8-8-8-1,Kan ej prissättas pga ingen hare på provet
Ukl 0-0-0-0 avbröt pga ingen hare på provet
Vildsvinsprov godkänd

S36277/2010 Sippolas Milex, brunskimmel,Hd-B,Ed-0
Ukl 1-1-1-1-1-6-8-8-6=33
Ukl 6-8-6-6-8-8-8-8-1=59
Skogsprov godkänd
Viltspårprov godkänd
Mentaltest (SJF)

S36278/2010 S Sippolas Mila, brun,Hd-C,Ed-0
Ukl 8-8-8-8-2-8-8-8-5=63
Skogsprov godkänd
Vildsvinsprov godkänd
Viltspårprov godkänd

S36279/2010 S Sippolas Mitzi, brun,Hd-A,Ed-0
Ukl 8-8-8-8-8-8-8-8-8=72
Skogsprov godkänd
Vildsvinsprov godkänd
Viltspårprov godkänd
Viltspårprov Öppenklass 1 pris

S36280/2010 Sippolas Maxima,brunskäck,
Ukl 1-8-2-2-0-7 Avbröt
Nkl 4-8-5-5-5-7-8-8-6=56

S36281/2010 Sippolas Maxilla,brunskäck
Ukl 5-8-4-4-3-8-8-8-8=56

Kull medelpoäng: 5-7-5-5-5-7-8-8-4=57p
näsa-skall-vilja-säkerhet-sök-vatten-förighet-skott-apport


 
2024 © Sippolas kennel