Tillbaka

Välkommen till Sippolas kennel

Start
Aktuellt
DW 1960-2012
DW > 2013
Vildsvinsjaktprov
Skydd utrustning
Kullar
Fotoalbum
Arkiv
Om oss
Kontakt
Stambok
Äldre nyheter
Reportage Jakt Vapen

S Sippolas Säpo SE19147/2019 H brun 2019-02-24
e. Lykkekullens Galax SE37839/2016
u. S Kanteborgs Hulda SE17956/2014
Uppf: Laila o Mårten Kalling, Linderöd
Äg: Mikael Mattsson, Tungelsta
Provberättelse: Släpps vid väg in mot blötmark, söker villigt ut i bra tempo. Efter 6 minuters sök finner gris som efter kort ståndskall går loss och drivs mot domare och hundförare, 40 kg gris som skjuts av hundföraren. Drevtid cirka 8 minuter. Söker ut därefter och finner efter 15 minuter ny gris som observeras av domare och hundförare (cirka 40 kg), driver med bra kontakt och bra skall i 18 minuter. Provas i 90 minuter och arbetar bra hela provtiden.
Egenskaper/arbetsmoment: Sökarbete, drevarbete och samarbete med förare: Godkänt. Ståndarbete bedöms ej.
Godkänd, Öljehult 20221218
Skogsprov godkänd på samma prov
 

S Sippolas Stinta SE19154/2019 T brun 2019-02-24
e. Lykkekullens Galax SE37839/2016
u. S Kanteborgs Hulda SE17956/2014
Uppf: Laila o Mårten Kalling, Linderöd
Äg: Johan Ward, Sölvesborg
Provberättelse: Släpps vid väg och söker villigt i bra tempo, upptag efter cirka 8 minuter, driver observerad gris (cirka 40 kg) i 18 minuter med bra skall. Återkommer till föraren och söker därefter ut direkt igen, söker i turer om cirka 10-15 minuter. Finner efter cirka 40 minuter gris som konfronteras och drivs därefter i 14 minuter med bra skall, grisen avspåras och bedöms vara en större gris. Gör ytterligare ett arbete om 16 minuter på avspårad gris, detta efter hörbar konfrontation. Provas i 90 minuter utan att mattas av.
Egenskaper/arbetsmoment: Sökarbete, drevarbete och samarbete med förare: Godkänt. Ståndarbete bedöms ej.
Godkänd, Öljehult 20221218
Skogsprov 20201129,Ljungbyhed
 

S Sippolas Ståscha SE19155/2019 T brun 2019-02-24
e. Lykkekullens Galax SE37839/2016
u. S Kanteborgs Hulda SE17956/2014
Uppf Mårten/Laila Kalling, Linderöd
Äg. Andreas Fast, Väckelsång
Provberättelse: Släpps i granskog/plantering. Tar några kortare sökrundor, drar sedan in i såt. Upptag 250 m in, 2 vildsvin går loss efter kort stånd. Jagas ur såt ca 1,2 km, snabbt åter Drev i 10 min.
Egenskaper/arbetsmoment: Sökarbete, drevarbete och samarbete med förare: Godkänt. Ståndarbete bedöms ej.
Pris: Godkänd, 20211230,Somvik
Skogsprov Godkänd 20201213,Öljetorp
 

S Sippolas Qnasen SE19508/2017 H brun 2017-03-07

e. S Sandro v Niestetal SE32637/2013
u. S Kanteborgs Hulda SE17956/2014
Uppf: Mårten & Laila Kalling, Linderöd
Äg: Daniel Strand, Karlstad
Provberättelse: Qnasen finner ett vildsvin på ca 50-60 kg 200 m från föraren i grantätning. Vildsvinet har observerats av passkytt tidigare och går loss lätt vid upptaget. Hunden jagar vildsvinet drygt 20 min ut ur såten och ner i ett kärr. Där jobbar hunden med vildsvinet på stånd i ytterligare några minuter. Bryter på ståndet drygt 1,2 km ut.
Egenskaper/arbetmoment: Sökarbete, godkänt, drevarbete godkänt, samarbete godkänt. Ståndarbete bedöms ej.
Pris:  Godkänd,2020-12-19,Strängnäs 
Skogsprov godkänt på samma prov
 

S Sippolas Rollo SE22775/2018 H brun 2018-03-02  Tyvärr fungerar inte hemsidan för att ladda upp bild på denna sida. Se bild under foto

e. S Brantelids Ballo SE40483/2012

u. S Kanteborgs Hulda SE17956/2014
Uppf: Mårten och Laila Kalling, Linderöd
Äg: Henrik Wiklund, Strängnäs

Övriga observationer/noteringar: 08.35 släpps Rollo i äldre granskog med tätning intill. Hunden gör en sökrunda på över 400 meter och 10 minuter i bra tempo. Det blir upptag på älgko efter några mindre förflyttningar som Rollo driver i 5 minuter. Domare observerar kon. Bra återgång till föraren. Hunden söker ut igen och tar upp älgkalv som drivs i 6 minuter. Därefter tar Rollo upp ett vildsvin på ca 250 meter och driver med skall förbi passkytt. En lättare konfrontation sker före drevet. Skytten uppskattar storleken på vildsvinet till 80 kg. Rollo driver vildsvinet ur såten med bra skall och jobbar nära hela tiden. Drevtid 43 minuter. Utmärkt återgång till föraren, där hunden kopplas.

Egenskaper/arbetmoment: Sökarbete, godkänt, drevarbete godkänt, samarbete godkänt. Ståndarbete bedöms ej.

Pris:  Godkänd, 2020-11-13, Strängnäs

Skogsprov godkänt 2020-12-19,Strängnäs

Ökl 2 pris(1poäng från 1 pris)

S Sippolas Remus SE22772/2018 H brun 2018-03-02  Tyvärr fungerar inte hemsidan för att ladda upp bild på denna sida. se bild under foto
e. S  Brantelids Ballo SE40483/2012
u. S Kanteborgs Hulda SE17956/2014
Uppf: Laila o Mårten Kalling, Linderöd
Äg: Marcus Ferin, Linköping

 

Provberättelse: Släpps i kanten av plantering, efter ett par kortare sökrundor går Remus ut på djupet och 300 meter ut blir det ståndskall i 1 minut som sedan övergår i sakta drev. Remus bryter 1,2 km. Drevet spåras av och konstateras som vildsvin.
Efter förflyttning släpps Remus på nytt och 150 meter ut blir det ståndskall i 2 minuter som sedan övergår i sakta drev. Vildsvin ca: 40 kg observeras av passkytt, drevet forsätter och Remus bryter 800 meter ut och är åter eftrer 20 minuter.

 

Egenskaper/arbetsmoment: Sökarbete, drevarbete, samarbete Godkänt Ståndarbete bedöms ej.

 

Fastställande av pris: Godkänd, 2020-01-18, Stensnäs

 

 
S Kanteborgs Hulda SE17956/2014 Tik,brun
e.>S Katzenbeissers Lukas
u. S Sippolas Mitzi
Uppf &ägare: Laila,Mårten Kalling, förare Laila
 
Provberättelse:
Hulda släpps i granplantering och finner 100 meter ut gris som drivs ur såten(avspåras som vuxen gris)bryter efter 7 minuter.Tillbaka in i såten hittas ny gris som drivs ur såten(årsgris)bryter efter 11 minuter. Sen skäller Hulda ståndskall en kort stund i tätt säve och reser sen årsgris förbi domaren.Drivs med god kontakt och skall ut ur såten.Trevlig och effektiv såthund
 
Provet skedde under praktisk jakt. Godkänd Bökeberg 2019-12-20


S Sippolas Oberon  SE18235/2015 H brun 2015-02-13
e. Happy Triggers Cosmopolitan S53353/2007
u. Sippolas Lexi S33287/2009
Uppf: Kalling Laila & Mårten, Linderöd
Äg: Alexandra Nordengren Munka-Ljungby Förare: Mikael Persson
Godkänd Vildsvinsprov,skogsprov Trollenäs

Provberättelse: Efter att ha jagat en såt släpps hunden i kanten av såt 2. Omgående går hunden in i slånbärsbuskage och skäller grovt. Vildsvinet lämnar daglegan och ses av domare och förare när det går in i ekskog. > 70kg. Efter 500 meters drev står det still en stund innan det går loss. Vildsvinet drivs ytterligare 500 meter innan det skjuts av passkytt. Totalt 1000 meter på 7 minuter, åter efter 15 minuter. Tillbaka och efter nya sökrundor finner hunden vildsvin > 100 meter från föraren. Jobbar med kortare ståndskall innan det går loss. Tre stora årsgrisar, ca 60 kg, ses lämna och drivas av hunden. Totalt 5 minuter, åter efter 3 minuter.
Tid:   1a – 8 min, 2a – 5 min
Egenskaper/arbetsmoment: Sökarbete, drevarbete och samarbete med förare: Godkänt. Ståndarbete bedöms ej.
Pris: Godkänd


S Sippolas Nitro SE41436/2014 H brun 2014-06-14
e. > S Katzenbeisser's Lukas SE14248/2013 u. Sippolas Lexi S33287/2009
Uppf: Kalling Laila o Mårten, Linderöd
Äg: Mats Blanking, Gråbo
Provberättelse: Provas i ca 2 timmar. Söker ut villigt och finner vilt omgående, driver ut dov m.m. Efter ca 1 h, in i granplantering och tar upp gris som drivs förbi 2 skyttar, 50 kg gris observerad. Hunden arbetar med god kontakt till grisen, driver i 16 min. Söker ut igen och finner gris som observeras av passkytt ca 50 kg gris, driver med omedelbar kontakt till grisen, driver i 12 min. 
Tid: Drev 1: 16 min. Drev 2: 12 min
Egenskaper/arbetsmoment: Sökarbete, drevarbete och samarbete med förare: Godkänt. Ståndarbete bedöms ej.
Pris: Godkänd
Odersberga 20160103
 död 2017 under vildsvinsjakt


S Sippolas Nubbe SE41439/2014 H brun 2014-06-14
e. >S Katzenbeisser's Lukas SE14248/2013 u. Sippolas Lexi S33287/2009
Uppf: Kalling Laila & Mårten, Linderöd
Äg: Anton Holmberg, Västervik
Provberättelse: Nubbe släpps i tät slånbuskage. Söker ut bra och hittar en grupp vildsvin, får loss dom omedelbart. Går ut i tät vass och blir ståndskall 8 minuter. Sedan hörs en konfrontation och en gris drivs till pass skytt som fäller en 50 kg gris. Nubbe släpps åter igen i slånbuskage och hittar en stor gris som går loss efter konfrontation och drivs förbi pass skytt.
Tid: Drev 1: 15 min. Drev 2: 10 min.
Egenskaper/arbetsmoment: Sökarbete, drevarbete, ståndarbete och samarbete med förare: Godkänt.
Pris: Godkänd
Vinö 20151219

 Död ihjälstångad
S Sippolas Mabuse SE36276/2010 H brun 2010-04-26
e. >S Wastel Von Dreiannen S34895/2009 u. S Sippolas Ila S54934/2003
Uppf: Mårten och Laila Kalling Linderöd
Ägare: Anders Söderström Ekolsund

Provberättelse: Släpps 09.00 i utkanten av såten och uppvisar ett självständigt och viltorienterat sök. Finner efter en stund vildsvinsflock inne i såten. Mabuse spränger resolut flocken och flera olika vildsvin går ut på passkyttarna. Hunden jagar 4 svarta vildsvin i ca 15 minuter, bryter > 1,5 km ut. Mycket bra återgång.
I såt nr 2 finner Mabuse sugga med kultingar. Hunden jagar suggan ur såten efter konfrontation. Kopplas vid återgång p g a kultingarnas storlek.
Mabuse finner även under dagen skadad/sjuk årsgris som han skarpt binder på plats så förare kan avsluta.
Skarp, modig och självständig sprängare med mycket bra skall. Mabuse är en rastypisk individ som vi gärna provat vidare.
Egenskaper/arbetsmoment: Godkänt : Sökarbete, drevarbete, samarbete
Ej bedömt: Ståndarbete
Tid: Drev 15 minuter + ca 20 minuter
Pris:Godkänd
Ora säteri 20151223
Kalla blev i början av november uppsprättad av en galt,snittet tog i ljumsken där skyddsvästen inte täcker.Utan väst hade det säkert blivit värre. Den 30/11 var hennes första jakt efter sjukskrivningen. Helt självständigt, över 200 meter från mig hittar hon en större gris i tätt slånbärs snår. Alla som jagat gris vet att detta är farliga ställen.Slånbuskar med alla sina törnen går knappt att ta sig igenom.Blir små trånga gångar som grisarna gör.Och hunden går också in där...Intensivt arbetar hon med skall och kroppen för att få ut grisen i och utanför törnbuskaget. En +90kg, trolig galt, flyr ut från buskaget och Kalla driver den i ca 2 km och arbetar där vidare med grisen. Passerar minst 2 skyttar som inte kan skjuta eftersom Kalla ligger för tätt på grisen.Kommer så småningom tillbaka och går ut på nytt sök. Åter igen självständigt hittar hon nya grisar i ett annat ännu tätare slånbuskage. Dessa går loss efter en stund och drivs ca 1 km.
Inget nytt för mig att se henne jobba bra, hon har aldrig gjort mig besviken i skogen.Ren njutning att jaga med henne. Det som var tur denna dag, var att det fanns en domare med som kunde bevittna arbetet.
Kalla är den fjärde i samma kull som nu är godkänd på vildsvinsprov. Syster Kaxi och bröderna Kobras,Kalif, är godkända tidigare. Det som utmärker dem är att de helst jagar vildsvin, de väljer vildsvinsvittringen före annan vittring,de har lätt för att finna dem och gillar utmaningen. De har skärpa,mod och bra nerver.Spårar inte ur utan arbetar koncentrerat.
Kalla är mentaltestad av Barbro Börjesson. Barbro ansåg att Kalla var en av de absoluta topphundar hon testat. Helt nervfast,ingen stress eller andra felkopplingar.Absolut skottfast.Balanserad,modig och klok hund. Kalla har det där extra...
S Sippolas Kalla S19564/2007 T brun 2007-01-30
e. Erik vom Zerling u.  S Sippolas Ila
Uppf & ägare: Laila o Mårten Kalling, Linderöd
Förare: Laila Kalling

Provberättelse 2011-11-30,Trollebo:
Kalla släpps under praktisk jakt i kanten av tallungskog. Söker i bra tempo och finner snabbt gris i ett mindre slånrisområde. Kalla arbetar intensivt och en brokig gris, 80-90 kg går loss. Kalla driver grisen med bra skall och stort tryck ur såten förbi skytt, som observerar att hunden ligger en meter efter grisen. Drevarbete ca 2 km på 15 minuter, åter efter 25 minuter.
Efter snabb återgång, söker Kalla ut direkt och finner på nytt grisar i ett större mycket tätt slånrisområde i kanten av en granungskog ca 200 meter från föregående ståndplats. Grisarna, två stycken, 40 kg går loss och observeras av domare. Kalla driver grisarna med bra skall ur såten och observeras av skytt. Drevarbete > 1 km på 10 minuter, åter föraren efter 15 minuter.

Egenskaper/arbetsmoment:
Godkänt : Sökarbete, drevarbete, samarbete med föraren. Ståndarbete bedöms ej.
Tid: första: drev 15 minuter, andra drev 10 minuter

Pris: Godkänd
S Sippolas Kaxi S19565/2007 T brun 2007-01-30
e.  Erik vom Zerling DW04-286 u. S Sippolas Ila S54934/2003
Uppf: Laila o Mårten Kalling Linderöd
Ägare: Lars Bergquist Åhus (Skogsmans Kennel)
Provberättelse 2010-11-23,Barsebäck: Släpps i gallrad granskog, tar efter ca 4 minuter upp gris, driver förbi
passkytt, 60-70 kg gris, ligger 3-6 meter efter grisen, mycket bra kontakt. Jobbar därefter med
drev och ståndarbete. Kommer över 2 km och jobbar i 35 minuter. Åter efter 50 minuter.
Släpps senare där gris är påskjuten. Går ikapp och ställer grisen, jobbar aktivt och håller
grisen så att föraren kan avfånga,60-70 kg galt.

Pris: Godkänd Död 2017, cancer
S Sippolas Kobras S19563/2007 H Brun 2007-01-30
e.  Erik vom Zerling DW 04-286 u. S Sippolas Ila S54934/2003
Uppf: Laila, Mårten Kalling, Linderöd
Äg: Niklas Jensen, Kristianstad (Lykkekullens kennel)
Provberättelse 2009-12-03,Råberlöv: Kobras uppvisar ett självständigt sök i bra tempo. Tar upp och driver rådjur,
men bryter tvärt när han får grisvittring och övergår i kort ihärdigt ståndskall, spränger
gruppen av grisar och med stort tryck och tätt bra skall driver hunden en 60 kg gris som
observeras av domare och flera skyttar, åter efter 19 minuter. Hunden söker ut på nytt och i ett
större hagtornsområde finner Kobras grisar som han med bra tätt ståndskall arbetar med i 12
minuter. Grisarna, som består av en stor sugga (100 kg plus) samt 2 st. 60 kg grisar, går sedan
loss och hunden driver med bra tryck förbi domare och fram till skytt som nedlägger en av 60
kg grisarna.
En hund som uppvisar ett utmärkt arbete och samarbete med sin förare!

Pris: Godkänd
S Sippolas Kalif S19559/2007 H Brun 2007-01-30
e. Erik vom Zerling DW 04-286 u. S Sippolas Ila S 54934/2003
Uppf & ägare: Kalling Mårten o Laila, Linderöd
Förare: Laila

Provberättelse 2009-12-30 Råbelöv: Släpps i anslutning till en gran - tallplantering under praktisk jakt. Uppvisar
ett självständigt sök i bra tempo. Finner dovvilt som han driver med bra hörbart skall. Åter
efter 15 minuter. Söker ut direkt igen. Reser, efter konfrontation, i daglegan en mycket stor
galt på över 100 kg. Driver galten med bra skall. Grisen rundar domaren, vänder upp och gör
utfall mot hunden som parerar anfallet framför domaren, galten har väl synliga betar. Hunden
driver galten med stort tryck ur såten förbi flera skyttar som beskådar hur grisen konfronterar
hunden vid flera tillfällen. Ståndarbete ca 5 minuter. Åter efter ca.25 minuter. Kalif klarar sig
från allvarligare skador tack vare skyddsvästen som vid återkomsten är uppsprätt igenom
samtliga skyddslager. Utmärkt samarbete med föraren under dagen.

Pris: Godkänd Död 2018, vildsvinsskador
 
S Sippolas Ligist S33280/2009 H brun&tan 2009-04-16
e. > S Enno vom Zerling u S Sippolas Ila
Uppf: Laila och Mårten Kalling, Linderöd
Äg: Joakim Karlsson, Skabersjö
Provberättelse 2011-10-23,Skabersjö:
Frigör sig direkt i tät terräng, tar efter 10 minuter upp gris som avspåras, vuxen gris, driver iväg 25 minuter med bra skall, återkommer efter 10 minuter. Söker ut direkt igen och får efter ca 5 minuter upptag och driver stor svart gris förbi observatör, grisen vänder vid staket och springer över hunden, drevtid ca 6 minuter. Provas i 1 timme och 10 minuter.

Godkänd; sökarbete, drevarbete, samarbete. Ståndarbete bedöms ej.
Drev: första 25 minuter, andra 6 minuter.

Pris: Godkänd
S Sippolas Lykke S33288/2009 T brun & tan 2009-04-16
e.> S  Enno Vom Zerling u.S  Sippolas Ila
Uppf: Laila o Mårten Kalling Linderöd
Ägare: Nicklas Jensen Kristianstad (Lykkekullens kennel)
Provberättelse 2012-01-31,Odersberga
Hunden släpps i bokföryngring med inslag av gran. Hittar först ett rådjur som drivs ur såten, snabbt åter. Gör ett bra sökarbete med rundor om 2-6 minuter. Finner efter 40 minuter en gris under några granar, som hon skäller ståndskall på i 10 minuter. Hon uppsöker föraren 2 gånger under denna tid, men återvänder genast till grisen utan kommandon. Grisen lämnar ståndplatsen när domaren o föraren kommer nära. Hunden driver sedan grisen över 800 meter, på 8 minuter med närkontakt och bra skall. Hunden återvänder snabbt till föraren. Släpps på nytt efter 5 minuter och förflyttning. Hittar smågrisar, hunden kopplas genast och provet avbryts. Provas i 90 minuter.
Godkänt: Sökarbete, drevarbete, ståndarbete o samarbete med föraren.
Drev: 8 minuter Ståndarbete: 10 minuter

Pris Godkänd

S Sippolas Larissa S33285/2009, tik, brun&tan, född 2009-04-16, död 2019
e. > S Enno vom Zerling u. S Sippolas Ila
Uppfödare: Laila, Mårten Kalling, Linderöd
Ägare: Glenn Andersson, Örtofta
Provberättelse 2012-10-25,Skabersjö: Söker ut i högt tempo, söker mycket stort. Sökturer om över 10 minuter, driver flera drev på oidentifierat vilt. Gör ett arbete på gris utan att det observeras. Kopplas efter ca 1,5 timme och gör en förflyttning, släpps åter.
Tar upp stor gris, driver över 10 minuter. Observeras av domare, stor galt, över 100 kg. Provas i över 2 timmar utan att tröttna.
Egenskaper/arbetsmoment: Sökarbete, drevarbete, samarbete med föraren: Godkänt.
Ståndarbete: Bedöms ej.
Drevtid: 1:a 5 minuter 2:a över 10 minuter
Pris: Godkänd

S Sippolas Mitzi SE 36279/2010, tik, brun, född 2010-04-26 
e. > S Wastel vom Dreiannen u. S Sippolas Ila
Uppfödare: Laila, Mårten Kalling, Linderöd
Ägare: Sven Sjöberg, Vänersborg (Kanteborgs kennel)
Provberättelse 2012-10-25,Skabersjö: Söker i bra tempo, frigör sig direkt från föraren. Finner hjort och driver i flera omgångar. Driver oidentifierad gris i 10 minuter. Kopplas efter 1,5 timme och förflyttas, loss igen och söker ut direkt.
Ställer efter ca. 10 minuter gris, ställer grisen och har ståndskall i över 10  minuter.70-80 kg galt observeras av domare. Hunden provas i över 2 timmar utan att tröttas.
Egenskaper/arbetsmoment: Sökarbete, drevarbete, ståndarbete, samarbete med föraren: Godkänt
Drevtid: 1:a 10 minuter
Ståndarbetes tid: 10 minuter
Pris: Godkänt
Död aggressiv cancer
S Sippolas Mila SE36278/2010 Tik brun, född 2010-04-26
syster med Mitzi
Ägare: Fredrik Kjellén Alingsås
Provberättelse,20130118,Koberg: Hunden släpps i område där grisar tidigare setts gå in.Efter i jakt på dov hittar hunden en större gris ca 150 meter från domare o förare. Efter någon minuts ståndarbete går grisen loss och drivs förbi domare som ser gris och hund. Hunden har tät kontakt med grisen och jagar ytterligare 6 minuter genom passlinan. Snabbt åter till föraren. Hunden söker ut direkt och hittar ytterligare en gris i samma område, även denna drivs i 6-7 minuter. Hunden arbetar självständigt med att finna grisarna.
Egenskaper/arbetsmoment: Sökarbete, drevarbete, samarbete: Godkänt
Ståndarbete: Bedöms ej.
Drevtid: 1:a - 7 minuter, 2:dra 6 minuter
Pris: Godkänd
  Död 2015 ålder
S Sippolas Ila . Egna kommentar till Ilas jaktprov är:
Ila visade som vanligt vägen till var grisarna låg i den täta vegetationen. Pekade ut 2 ställen och jag sa nog mest på skämt till domaren att nu har vi en gris där och ytterligare grisar där...Och mycket riktigt så reser sig en stor gris efter Ilas påfrestande uppvaktning och Ilas driver iväg med den i minst 25 minuter och jobbade intensivt ute i ett vassområde där vi inte kom åt den. Väl tillbaka gick hon genast till det andra stället och sprängde där en grupp rödgrisar(större än Ila) och de sprang åt alla håll...
Ila och jag har ett mycket bra samarbete och vi kan tolka varandra bra efter många år tillsammans. Ila är för mig lätt att läsa .Alltid pålitlig ,klok och ärlig. Ingen ståndhund egentligen, hon vill jaga dem, vilket leder till så kallad sprängning av grupper. Hon har nedärvt detta till många av sina avkommor vad jag själv fått uppleva vid jakt eller fått rapporter om. Men hon är ingen hund som märks i övrigt.Lätt att leva med.

S Sippolas Ila S54934/2003 T brun 2003-08-24
e. S Viktor von der Buchklinge u.  Sippolas Gazoline
Uppf och äg: Laila och Mårten Kalling, Linderöd
Förare: Laila Kalling

Provberättelse 2011-10-23, Skabersjö:
Söker ut i bra tempo, skallar efter 10 minuter vid gris som går loss, stor svart gris, över 100 kg, driver i 18 minuter ut ur såten och in i vassområde, arbetar vidare i vassen och skallar vid flera tillfällen, återkommer efter 30 minuter. Söker ut igen och tar upp 2 rödgrisar, observeras av domare, driver dessa i 6 minuter förbi passkytt. Provas i 50 minuter.

Godkänd; sökarbete, drevarbete, samarbete. Ståndarbete bedöms ej
Drev: första 18 minuter, andra 6 minuter.

Pris: Godkänd
Dödad under vildsvinsjakt
S Sippolas Ilves,S54930/2003,hane,brunskimmel, f 030824 e S Viktor von der Buchklinge u Sippolas Gazoline
Uppf: Laila,Mårten Kalling,Linderöd
Ägare: Conny Eliasson, Torup Tyvärr dödades Ilves under jakt alldelens för ung.
Provberättelse 2006-01-08, Sörby: Ilves släpps i granplantering, visar ett bra, frimodigt sök. Finner efter någon minuts arbete gris.Ställer grisen och skäller ca 1,5 minut,grisen går sen loss. Driver förbi domare, en fläckig årsgris, driver grisen ur såten,6 minuter. Släpps i ny såt. Efter några drev på okänt drevdjur finner Ilves årsgris efter mycket ihärdigt sökarbete. Driver denna ur såten inom synhåll för jaktledaren. Hörbart ca 5 minuter.
Pris Godkänd 

S Sippolas Ilex Hane, brun, f 030824
e S Viktor vd Buchklinge u Sippolas Gazoline
Uppf: Laila,Mårten Kalling,Linderöd
Ägare: Per Hedqvist, Söderfors
Provberättelse 2008-01-04,Hjortseryd: Släpps in i område där gris observerats. Söker självständigt och finner grisar. Tar upp självständigt ich driver 4 grisar förbi pass skytt. Arbetar sedan vidare med grisarna cirka en timme. Släpps i ny såt där hunden ännu en gång finner grisar självständigt. Arbetar med drev, stånd och gångstånd.
Godkänt Sökarbete,drevarbete,Ståndarbete,Samarbete med föraren. Drevdjur: > 1 vuxen samt 4 årsgrisar/fjolingar. Tid på drev samt ståndarbete: 1 timme och 15 minuter.
Pris Godkänd

S Sippolas Cerberus   " Ross" Hane, brun född 920219
S22005/92, e Sippolas Blixen u Frigga von der Buchklinge
Uppf: Laila,Mårten Kalling,Linderöd
Ägare: Ulf Pihl, Näsum(Keilerwald kennel)
Provberättelse 2003-01-29,Trolleljungby: Visar självständigt sök med utmärkt vilja.Arbetet sker i tät gran och bokföryngring. Ställer två större vildsvin över 100 meter från hundföraren. Mycket bra skall,god hörbarhet. Efter ståndarbete på över 12 min, går hundföraren samt domarna på ståndet. Domare observerar två större grisar som hunden har ställt och domaren har skott tillfälle på en av grisarna. Ross bryter själv loss den ena grisen-en galt på över 80 kg. Grisen passerar annan domare på 30 meter(=skott tillfälle). Ross driver denna galt ur såten med bra drevskall. Driver spårnoga i ca 25 minuter ut på skytt. Visar mycket bra mod och utmärkt jaktförstånd. Utomordentligt arbete!
Pris Godkänd
Död -12 vildsvinsskador
> S Enno vom Zerling S69086/2008 H röd 2004-03-12 
e. Umberto von der Gonzeburg DW00-103 u. Zirbel vom Zerling DW98-497
Uppf: Thomas o Heike Roth Tyskland
Äg: Laila o Mårten Kalling Linderöd Förare: Laila Kalling
Provberättelse 2010-11-23,Barsebäck: Hunden släpps i kanten utav plantering. Går igenom såten, korsar grisspår
som därefter tas an. Kommer efter ca 1,5 km ikapp grisen och har där ståndskall i ca 25
minuter, detta ca 300 meter och 500 meter från olika observatörer. Domarna och hundförare
försöker därefter komma in på ståndet. Hunden kommer ut på väg till domarna och föraren,
har nya skador i skyddsvästen. Avspårning på väg med snö, konstateras hund och grisspår
parallellt. Mycket stora spår efter grisen.

Pris: Godkänd
Enno dog 2012-11-06 pga vildsvinsskada Död 13 år ålder
S Viktor von der Buchklinge ,S26630/2002,H brun, f 010313,
e Chico Wichtel u Pinta v Dunklen Schlag
Uppf:Ingemar Klemm,Tyskland
Ägare: Laila,Mårten Kalling,Linderöd Förare:Laila
Provberättelse 2006-01-18, Sörby: Efter knappt fem minuters sök finner Viktor grisar. Arbetar med grovt skall i sjutton(17)minuter.Efter ståndarbetet, flyttar grisarna sig längre in i planteringen. Viktor fortsätter arbetet med grisarna. En av grisarna går loss och passerar domaren. Därefter kopplas Viktor när han kommer på löpan.
Pris Godkänd
 
 
 
2024 © Sippolas kennel